Liquid Delivery System

Liquid Delivery System

LDS ™ Liquid Delivery System

Funkcia LDS ™ Liquid Delivery System je dodávať 100% kvapalinu do expanznej ventily pre zlepšenie výkonnosti systému pre systémy, ktoré majú dlhé tekuté linky alebo veľkosti problémy, stratu kapacita alebo iné problémy spojené s nízkymi prietokmi chladiva a zlé spätného toku oleja pri nízkych teplotách kondenzačných.

.875-prepätia-158-auto-bypass1.8c

V teplejších klimatických podmienkach eliminácia bleskových plynov v dôsledku solárnych ziskov. Percento dosiahnutých úspor závisí od úrovne účinnosti a geografického umiestnenia súčasného chladiaceho systému. Ďalšie úspory sa dosahujú, keď majú systémy dlhé potrubia na prečerpávanie kvapaliny alebo ak stúpajú o viac ako 3 m (10 ').

systém pre dodávanie kvapalinyPOTREBUJETE POMÔCŤ? Kliknite tu pre online nápovedu