Thermal Energy Monitoring

zvýraznenie výrobku

Model LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 30 na GPM | Max Head 50 nohy PS

Termodynamického Princípy LPA

Väčšina súčasných chladiace a klimatizačné systémy nakladania s 20% až 40% z ceny

Thermal Energy Monitoring

vizuálne sledovanie hysave

Performance Monitor V3

  • Údaje o výsledkoch kW / tona
  • reporting energie v reálnom čase

Pôvodne predstavil ako nákladovo efektívne riešenie pre monitorovanie chladiaci výkon bol rozšírený pre meranie tepelnej účinnosti pri skladovaní a použití. Plne automatizovaný správy sú generované v reálnom čase založené na systémové tlaky, teploty, spotreby energie a dopytu po energii tepelnú skladovaní a zároveň udržať prehľad o spotrebe energie, a teda prevádzkové náklady.

Komentáre sú uzavreté.

POTREBOVAŤ POMOC? Kliknite tu pre online nápovedu