Liquid Delivery System

Liquid Delivery System

LDS ™ Liquid Delivery System

Funkcia LDS ™ Liquid Delivery System je dodávať 100% kvapalinu do expanznej ventily pre zlepšenie výkonnosti systému pre systémy, ktoré majú dlhé tekuté linky alebo veľkosti problémy, stratu kapacita alebo iné problémy spojené s nízkymi prietokmi chladiva a zlé spätného toku oleja pri nízkych teplotách kondenzačných.

.875-prepätia-158-auto-bypass1.8c

V teplejších klimatických podmienkach, blikať odstránenie plynu v dôsledku solárne zisky. Percento úspor získaných závisí na úrovni bežného chladiaceho systému v účinnosti a zemepisnej polohe. Ďalšie úspory možno dosiahnuť, ak má systém dlhé tekuté linky, alebo v prípade, že tekuté linky vzrastie viac ako 3 (10 ").

systém pre dodávanie kvapaliny


POTREBOVAŤ POMOC? Kliknite tu pre online nápovedu