DXFC ™ Nástenná Rozdeliť AC jednotka s vonkajším Kondenzátor

zvýraznenie výrobku

Čerpadlo na kvapalné chladivo CO2 má teraz hodnotu 80 bar

Všetky čerpadlá kvapalného chladiva HYSAVE® LPA® majú pridelené konštrukčné riešenie

Termodynamického Princípy LPA

Väčšina súčasných chladiace a klimatizačné systémy nakladania s 20% až 40% z ceny

DXFC ™ Nástenná Rozdeliť AC jednotka s vonkajším Kondenzátor

DXFC-R290-SPLIT-UNIT-L

[Public Disclosure-23rd októbra 2016] DXFC, alternatívou na prevádzkovanie parného kompresného keď sú chladnejšie vonkajšie podmienky. DXFC poskytuje ďalšie 120% z pôvodnej AC chladiacej povinnosti pri vonkajších teplotách 60F (16C) alebo nižšia, v niektorých geografických lokalitách, môže to byť pre najlepšiu časť roka.

Prevádzkové údaje založené na 50F (10C) Vonkajšia teplota | vonkajšia Prevádzková teplota max / min 50C / -30C | Teplota kvapaliny linka 10C | Air on / off výparníka 22 / 14C. Výparník TD 12 K, TD medzi kvapalnou a výparníka vzduchu 4K. Kondenzátor TD 12K, 22 / 10C.

Nechaj odpoveďPOTREBUJETE POMÔCŤ? Kliknite tu pre online nápovedu