Ako zrekonštruovať supermarket na úsporu energie

zvýraznenie výrobku

Čerpadlo na kvapalné chladivo CO2 má teraz hodnotu 80 bar

Všetky čerpadlá kvapalného chladiva HYSAVE® LPA® majú pridelené konštrukčné riešenie

Termodynamického Princípy LPA

Väčšina súčasných chladiace a klimatizačné systémy nakladania s 20% až 40% z ceny

Ako zrekonštruovať supermarket na úsporu energie

how-to-renovovať-supermarket-chladenie-for-energetickej účinnosti-sm

Táto správa pojednáva o osobitnej téme, ako zrekonštruovať supermarket, vrátane celkového procesu a krokov modernizácie existujúceho supermarketu, pričom sa zohľadňujú rôzne záujmy a požiadavky zainteresovaných strán, ako aj netechnologické prekážky; technológie, ktoré umožňujú dosiahnutie vysokej energetickej účinnosti, ako aj výzvy na ich vykonávanie v súčasnosti; finančné opatrenia; zlaté pravidlá a kontrolné zoznamy na uľahčenie obnovy supermarketov pre zúčastnené strany; ako aj príklady osvedčených postupov a príklady úspechu.

Stiahnuť celú správu -> how-to-renovovať-supermarket-chladenie-for-energetickej účinnosti

Nechaj odpoveďPOTREBUJETE POMÔCŤ? Kliknite tu pre online nápovedu